logo

Privacyverklaring

Privacyverklaring van de Donkervoort Touring Club

Voor het functioneren van de Donkervoort Touring Club zijn persoonsgegevens nodig.
De navolgende persoonsgegevens die worden gebruikt zijn:

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw geboortedatum
 • Voornaam partner
 • Geboortedatum partner
 • Uw adresgegevens
 • Uw telefoonnummer (mobiel en vast)
 • Een door u bepaald telefoonnummer voor in geval van nood
 • Uw E-mailadres
 • Uw gegevens van de in uw bezit zijnde Donkervoort(s)

Deze gegevens gebruiken we:

 • Om u uit te nodigen voor de evenementen
 • Om nieuwsbrieven te sturen
 • Bij bijzondere gelegenheden u een attentie toe te zenden
 • Om u te benaderen voor evenement-gerelateerde zaken

De Donkervoort Touring Club bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig.

Delen met anderen

De Donkervoort Touring Club verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, behalve indien dit noodzakelijk is ten behoeve van de organisatie van een evenement. Zo kunnen wij namen van u en mogelijk uw partner aan een hotel doorgeven voor registratie.

Op de website bevindt zich een gezichtenboek. Foto’s uit dit gezichtenboek worden niet met derden gedeeld en zijn alleen zichtbaar voor overige leden.

Gegevens aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren of te laten verwijderen. U kunt deze gegevens ook zelf corrigeren of verwijderen. Na opzegging worden uw gegevens maximaal 2 jaar bewaard of op uw verzoek aan de secretaris (secretaris@donkervoorttouringclub.nl) binnen vier weken verwijderd.

Beveiliging

De Donkervoort Touring Club neemt de bescherming van uw gegevens serieus en heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van de Donkervoort Touring Club maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door de Donkervoort Touring Club verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met de Donkervoort Touring Club via de secretaris.

Wij maken gebruik van functionele cookies die ervoor zorgen dat de website naar behoren functioneert. Daarnaast slaan we, na uw akkoord, statistieken op in Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Voor meer informatie zie onze Privacyverklaring en Cookieverklaring.