logo

Status Donkervoort als rijdend cultureel erfgoed (FEHAC-project)

Door Jasper Steffens

Tijdens de jaarvergadering van 26 maart is er geïnformeerd naar de status van het FEHAC-project Rijdend Cultureel Erfgoed. Omdat ik te laat was voor de vergadering zelf, kon ik ter plekke geen inhoudelijke update geven over het project. Ik zal het daarom proberen om de status quo hier toe te lichten.

Sinds begin 2021 loopt er een gezamenlijk MCN/FEHAC-RDW pilotproject met als doel het koppelen van het RDW-kentekenregister en het NRME, waarmee het mogelijk wordt zogenaamde erfgoed-vinkjes aan mobiel erfgoed in het RDW-kentekenregister toe te kennen. Gezien mijn goede contacten met Bert Pronk van de FEHAC (en mijn inhoudelijke ervaring in het verleden als bestuurder van een van de drie RDW-providers) ben ik gevraagd mee te helpen binnen die projectgroep. Om dit vinkje ook voor Donkervoort aan te kunnen zetten voor voertuigen ouder dan 30 jaar, moet een koppeling tot stand worden gebracht tussen het Nationaal Register Mobiel Erfgoed [NRME] en het RDW-kentekenregister. Met de vele belanghebbenden (en het complexe politieke speelveld) is het best een complex en intensief project geworden.

Er is een onderzoek gestart om te beoordelen wat gedaan moet worden om de gegevens uit het NRME en het RDW-bestand aan elkaar te kunnen koppelen. Al snel werd duidelijk dat op een aantal niveaus de aansluiting moet worden gemaakt. Voor ieder van deze niveaus zijn de afgelopen tijd pilots gedaan:

  1. Voertuigtype [RDW] versus categorie [NRME]

Het hoogste niveau van koppeling is die tussen het voertuigsoort van de RDW en de Categorie van het NRME. Nadere analyse levert het volgende beeld op:

NRME categorie   RDW voertuigsoort,  vòòr 01-01-1990
 

 

Aanhangwagens-opleggers

3   Aanhangwagen 149.069
    Autonome aanhangwagen 47
    Middenas aanhangwagen 916
    Oplegger 5.069
Vrachtwagens 17   Bedrijfsauto, max massa = meer dan 3500 kg 10.609
Bestelwagens 3   Bedrijfsauto, max massa = minder dan 3501 kg 36.219
Bromfietsen 35   Bromfiets 140.197
Bus-Autobussen 167   Bus 499
Caravans + campers     inrichting = Caravan  
0   inrichting = kampeerwagen  
Fietsen 5   niet opgenomen in RDW bestand  
—–     Driewielig voertuig 870
Landbouwvoertuigen     land.- bos aanhw of getr uitr stuk 2.842
85   Land- of bosbouwtrekker 18.081
Legervoertuigen 26   Daf, voertuigsoort bevat YA  
Motorfietsen 21   Motorfiets 182.545
    Motorfiets met zijspan 4.151
——-     Motorrijtuig met bep. Snelheid 725
—–     Mobiele machine geen
Personenauto’s 64   Personenauto 328.938
Racewagens 0   ——  
Rijtuigen, sleden 496   niet opgenomen in RDW bestand  
Voertuigen hulpverlening 4   inrichting = ambulance  
Speciale voertuigen 39   ———  
Wagens en karren [ongemotoriseerd] 2   niet opgenomen in RDW bestand  
Wegenbouw Voertuigen 0   —–  
Overige voertuigen 3   —–  
         
totaal 970   totaal 880.777

Conclusie: Koppeling voor het merk Donkervoort is mogelijk.

  1. Handelsbenamingen versus modellen

Verreweg de grootste klus is het synchroniseren van het derde niveau van koppeling; de handelsbenaming [RDW] versus de modelbenaming in het NRME. Voor deze proef hebben we als pilot een 10-tal merken/modellen doorgenomen en aangepast. Voor Donkervoort:

 

Merk

 

Model

 

Aantal voertuigen 30+

 

Aantal RDW handelsbenamingen

 

Aantal handelsbenamingen
Na correctie

 

Reductie % handelsbenaming

Donkervoort   75 17 5 71%

De correcties die zijn doorgevoerd zijn:

Het verwijderen van onnodige punten komma’s en andere typfouten. De benamingen gelijksoortig maken; overal op dezelfde plek een spatie, punt of komma. Door deze aanpassingen werd niet alleen het aantal handels benamingen met gemiddeld 80% teruggebracht voor alle merken, maar ook wordt de koppeling met het NRME veel simpeler

Conclusie: Koppeling voor handelsbenaming Donkervoort is mogelijk.

 Het vervolg

Na héél veel overleg zal de RDW opdracht krijgen om uit te zoeken in hoeverre het complete register nu praktisch kan worden gekoppeld aan het RDW kentekenregister. En dat maakt dat het project nu in een wat ‘stroperige fase’ zit. Voor het merk Donkervoort is het gelukkig niet zo ingewikkeld. Voor een aantal andere categorieën wel. Die hebben nogal impact. Daarvoor moet een formele uitvoeringstoets worden gedaan gezien de wettelijke taak van de RDW. OCW moet dit verzoek formeel indienen bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). IenW en de RDW zitten al maanden klaar, maar de brief van OCW is nog niet verstuurd. Er is aangegeven dat dit snel gaat gebeuren. Aan de andere kant werken we aan een project ‘vervolmaking kentekenregister’ waarbij wij de projectgroep de RDW helpt om fouten en onvolkomenheden in het register op te lossen. Door de inzet op synthetische brandstof (e-fuel) wordt de acceptatie van mobiel erfgoed haalbaar. Ik ben zelf erg positief en blijf mij hier in de projectgroep graag inhoudelijk voor inzetten. Acceptatie in Europa van rijdend cultureel erfgoed wordt ook duidelijk beter. Mocht je vragen hebben? Mail even naar: jackyenjasper@gmail.com

Jasper Steffens

Wij maken gebruik van functionele cookies die ervoor zorgen dat de website naar behoren functioneert. Daarnaast slaan we, na uw akkoord, statistieken op in Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Voor meer informatie zie onze Privacyverklaring en Cookieverklaring.